Huisregels

Door betreding van de locatie van Nishicon gaat u akkoord met de onderstaande huisregels. Wanneer deze regels ruimte voor interpretatie overlaten geldt het oordeel van de staff en crewleden van Nishicon. Stichting Nishi is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.

Eten, drinken en roken.

1. Op het terrein van Nishicon, met uitzondering van de daarvoor bestemde eetgelegenheden, mag geen eten en drinken worden meegenomen en worden genuttigd. In de dealerroom mag er achter de tafels door de standhouders wel gegeten en gedronken worden. Alle afval moet in de vuilnisbakken worden gedeponeerd, zowel binnen als buiten het terrein.

2. Binnen geldt een algeheel rookverbod.

Polsbandjes en bagage.

1. Iedere bezoeker ontvangt een polsbandje die ze te allen tijde op het terrein van Nishicon herkenbaar moeten dragen. Staff en gophers zijn herkenbaar aan hun speciale kleding en badges.

2. Het is niet toegestaan om met grote rugzakken of andere grote tassen in de dealerroom, gameroom en event zalen te lopen. Deze kan je opbergen bij de gratis garderobe. Staff en gophers hebben het recht bagage en jassen te verwijderen op plaatsen waar het niet hoort.

Kleine tassen mag je, met uitzondering van de gameroom, wel overal meenemen. Mensen met een medische beperking kunnen een speciale bag permit aanvragen bij onze infobalie.

Fotografie, video, telefoons en elektronica.

1. Bij het betreden van het terrein van Nishicon stem je in met de mogelijkheid dat je gefilmd of gefotografeerd word voor promotionele en security doeleinden voor Stichting Nishi.

2. Het is verboden om personen en evenementen zonder toestemming vast te leggen door middel van fotografie, film of enige andere methode van registratie.

3. Pers heeft bepaalde privileges.

4. Stichting Nishi en zijn leden zijn niet aansprakelijk voor enige inbreuk op het Portretrecht zoals vermeld in de Nederlandse Auteurswet 1912.

Wapens en cosplay attributen.

1. Wapens (echte, replica’s of modelwapens) zijn verboden binnen en buiten het terrein van Nishicon.

2. Cosplay wapens en attributen (props) dienen in overeenstemming te zijn met de Nederlandse wapenwet. Ze moeten duidelijk herkenbaar zijn als nep. Daarnaast mogen props niet te groot zijn, gevaarlijke onderdelen bezitten, of op enige andere manier een gevaar voor de omgeving kunnen opleveren. Tijdens de cosplay competitie zijn grote props wel toegestaan.

3. Als je wilt weten of je prop toegestaan is, neem dan contact met ons op of vraag het bij de informatiebalie. Grote props moeten vooraf goedgekeurd worden. Bij de informatiebalie zal iemand aanwezig zijn die je prop kan keuren en registreren. Je blijft er dan wel zelf te allen tijde verantwoordelijk voor.

4. Staff en gophers zijn te allen tijde bevoegd props te verbieden of tijdelijk in beslag te nemen. Ook wanneer je prop geregistreerd en goedgekeurd is, bijvoorbeeld wanneer je er onveilig mee omgaat.

5. Ook buiten het terrein van Nishicon verzoeken we dat alle props veilig opgeborgen en getransporteerd worden. Dit in geval de politie of iemand anders dit als bedreiging zou zien.

Dieren.

1. Het is niet toegestaan om (huis)dieren mee te nemen naar Nishicon. 

Orde en veiligheid.

1. Alle bezoekers dienen elkaar op een normale en respectvolle manier te behandelen. Hou er ook rekening mee dat je je op terrein bevind waar ook andere mensen komen. De hieronder beschreven zaken zijn verboden.
– Negatief en brutaal gedrag naar anderen.
– Opzettelijk verstoren van activiteiten e.d. van Nishicon.
– Vertonen van bordjes ed. met daarop expliciete taal, sollicitaties, bedreigingen en beledigingen.
– Distributie van flyers op het terrein van Nishicon of het plaatsen aan de muur of enig ander oppervlak. Je kan deze achterlaten bij onze informatiebalie voor distributie, maar kunnen weggehaald worden door staff als zij zich daartoe genoodzaakt zien. Neem hiervoor eventueel van tevoren contact op met de organisatie.
– Goederen en diensten aanbieden buiten de hiervoor bestemde locaties.
– Zedenkwetsend kleden.
– Versperren en/of bemoeilijken van (nood)deuren en gangpaden.
– Onnodig gegil of ander storend gedrag.
– Voordringen in rijen.
– Het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs.
– Vechten, echt of nep (behalve op het podium tijdens de cosplay competitie).
– Onzedelijk gedrag.
– Onveilig gedrag.
– Diefstal.
– Opzettelijk toebrengen van schade.
– Het bevinden op plekken waar een toegangsrestrictie geldt, bijvoorbeeld in de Staff/Gopherroom en in de technische ruimtes.
Stichting Nishi heeft het recht de politie in te schakelen en eventuele financiële schade te verhalen op de schuldigen. Bij diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

Ben je getuige van één van de bovenstaande gedragingen, laat het de staff of crewleden weten.

2. Op verzoek van staff en crewleden moeten bezoekers identificatie overleggen.

3.  Stichting Nishi heeft het recht om bezoekers zonder opgave van reden de toegang tot Nishicon te ontzeggen. Entreegeld zal onmiddellijk worden gerestitueerd. Andere kosten, zoals reiskosten kunnen niet op Stichting Nishi of een van haar leden worden verhaald.

Entree, Tickets en Annuleringen.

1. Tickets zijn persoonlijk en staan op naam. Het is niet de bedoeling dat tickets onderling doorverkocht worden.

2. Tickets kunnen na betaling niet meer worden geannuleerd.

3. Restitutie van tickets voor vrijwilligers ed. dienen binnen twee weken na het einde van het evenement worden aangevraagd.

4.Kinderen onder de 6 mogen gratis en zonder ticket naar binnen.